โหลดโปรแกรม สุ่มตัวเลข By Mr.OhmZ

8
Print Friendly

เป็นโปรแกรมสุ่มตัวเล็กไฟล์เล็กโหลดไวและใช้ง่ายมากเพียงแค่ใส่ค่าตัวเลข
ที่ต้องการจะสุ่ม เช่น ตั่งแต่ 1 ถึงตัวแลข 100 แล้วกดสุ่มค่า

8

โหลดโปรแกรม Link:https://goo.gl/bnLrqZ

Facebook Comments

Sharing is caring!

Leave a Comment