โหลดโปรแกรม คำนวนค่าเมตริก IHate.Matrix v.0.1

7
Print Friendly

โหลดโปรแกรมใช้สำหรับการคิดค่า DET หรือ Determinant ในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง

7

โหลดโปรแกรม Link: https://goo.gl/u1DuvQ

Facebook Comments

Sharing is caring!

Leave a Comment